Kuyu Suyu Arıtma

kuyusuyu


Kuyu Suyu Arıtma Sistemi Hangi Alanlarda Kullanılır ?


Kuyu suyu arıtma sistemleri ülkemizde genel olarak her alanda kullanılmaktadır.İlaç sanayi, gıda sanayi, otomotiv sanayi, tavuk çiftlikleri, villalar, site ve apartmanlar, boya, kimya, kozmetik bu alanlardan bazılarıdır..

KUYU SUYU ARITMA YÖNTEMLERİ


Klor Dozaj Sistemi

Klor dozajlama üniteleri suda mevcut nitrit , demir, mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri , virüs gibi kirlilikleri ise dezenfekte etmek amacıyla kullanılmaktadır .Debi kontrollü dozaj pompaları akan suyun miktarına göre dozlama imkanı sağlamaktadır. Dozaj pompasına bağlı sayaçla birlikte çalışmaktadır. Sayaç geçen akışkanı ölçerek pompaya sinyal (pulse) yollamakta pompa da buna bağlı olarak istenilen kimyasalı dozlamaktadır.

Quars Kum Filtre Sistemi

Kum Filtreleri ,suyun içerisinde bulunan askıda katı partikülleri tutmak ve sudaki bulanıklığı gidermek amacıyla kullanılmaktadırlar. Kum Filtresine basınçlı olarak giren ham su, filtre içinde belirli boyutta dizilmiş katmanlardan geçirilerek, suda bulanıklığa sebep olan partiküllerin sudan uzaklaştırılması esasına dayanarak çalışır. Bu sayede yaklaşık olarak 30 – 40 mikrona kadar suyun filtrasyonu sağlanmaktadır. Zamanla filtre içinde tutulan partiküller filtrenin veriminin düşmesine sebep olurlar. Bunun için filtrenin tekrar verimli olarak çalışmasını sağlamak için filtrede geri yıkama yapılmaktadır.

Yumuşatma Sistemi

Suda erimemiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kalıcı sertliğe (kireç) neden olmaktadır. Sert sular içildiklerinde, mide bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden oldukları için sağlık yönünden sakıncalı olmakla beraber, tesisatlarda, cihazlarda tıkanmalara ve sistemlerin kireçten dolayı ağır hasar görmesine hatta aşırı enerji sarfiyatlarına neden olmaktadır. Sert suya maruz kalan tesisat kullanılmaz duruma gelir, cihazlar bozulur ve ürünlerin kalitesi düşer. Bu zararların oluşmaması için, sudaki Ca ve Mg mineralleri iyon değiştirme yöntemiyle çalışan tam otomatik sistemlerle giderilir. Tam otomatik cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleştirilir. İyon değiştirme yöntemiyle, suya sertlik veren Ca ve Mg iyonları katyonik bir reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınmaktadır.

Aktif Karbon Sistemi

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Sudaki renk değişikliği ve kokulara neden olan bileşikler organik maddelerdir. Organik madde varlığında mikrop üreme olasılığının yüksek olması organik madde miktarını önemli kılmaktadır. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Suyunuzda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara neden olan klor, aktif karbon tabakasıyla alınmaktadır.

Ultraviole Sistemi

Ultraviole, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları UV ışınlarına maruz bırakarak öldüren dezenfeksiyon yöntemidir. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve bileşiminde değişiklik meydana getirmez. Mikropların öldürülmesi ışının yoğunluğuna ve temas süresine bağlıdır. 254 nm dalga boyundaki UV ışınları tüm patolojik mikroorganizmaları %99 oranında yok eder.

Reverse Osmos Sistemi

Ozmoz farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.Bu olayı tersine çevirmek için, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Angostrom boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken bakterileri, pirojenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar.
 
 
 
ETİKETLER [endüstriyel arıtma sistemleri] [endüstriyel su arıtma] [sanayi su arıtma sistemleri] [kuyu su filtresi] [kuyu suyu arıtma] [arıtıcı fiyatları] [arıtma fiyatları] [ev tipi su arıtma cihazı] [su arıtıcı fiyatları] [su aritma cihazlari] [su arıtma cihazı] [su arıtma cihazı fiyatı]