Anti-Bakteriyel Sistem

Ters ozmoz teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon sisteminin adıdır. Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, genellikle endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan ayrıştırılması yada geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir.

Ters Ozmoz (TO) tekniği 1970’lerden bu yana dünya çapında kullanılmaktadır. İlk başlarda çok pahalı olduğundan yalnızca gemilerde deniz suyundan içme suyu elde etmek amacıyla kullanılan bu teknik, zaman içerisinde ucuzlayarak ve gelişerek evlerimizde tezgah altına kadar girmiştir. Gelişen membran üretim teknikleri ile TO sistemi ile üretilen suyun maliyeti de oldukça azalmıştır.Ters ozmoz işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç gerektiği görüldüğü yerlerde bir pompa ile sağlanır.

Ters ozmoz sisteminde ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin analizi ile sağlanabilir.